Showing 21–26 of 26 results

Landetxeak logelaka

Argonz Etxea I

[wolf_icon name="location-2" scale="1" type="normal" align="none"]Irigoiena, 21  31416 Urzainki [wolf_icon name="user" scale="1" type="normal" align="none"]8 Leku [wolf_icon name="key" scale="1" type="normal" align="none"]3 Logela [wolf_icon name="phone" scale="1" type="normal" align="none"]948475023 / 649882595 [wolf_icon name="envelop" scale="1" type="normal" align="none"]info@argonzetxea.com [wolf_icon name="laptop" scale="1" type="normal" align="none"]www.argonzetxea.com

[wolf_icon name="location-2" scale="1" type="normal" align="none"]Frantziako errepidea, 39. Km.  IZABA [wolf_icon name="phone" scale="1" type="normal" align="none"]948 89 32 34 / 948 89 30 34 [wolf_icon name="envelop" scale="1" type="normal" align="none"]info@asolazecamping.com [wolf_icon name="laptop" scale="1" type="normal" align="none"]www.asolazecamping.com

Apartamentu turistikoak

Garxo Apartamentuak

[wolf_icon name="location-2" scale="1" type="normal" align="none"]Barrikata auzoa, 52, 31417 Izaba [wolf_icon name="key" scale="1" type="normal" align="none"]5 Logela [wolf_icon name="user" scale="1" type="normal" align="none"]13 Leku [wolf_icon name="phone" scale="1" type="normal" align="none"]636 72 71 66 [wolf_icon name="laptop" scale="1" type="normal" align="none"]www.garxo.com

[wolf_icon name="location-2" scale="1" type="normal" align="none"]Herriko plaza, 9.. Garde [wolf_icon name="home" scale="1" type="normal" align="none"]Etxe Osoa [wolf_icon name="key" scale="1" type="normal" align="none"]5 Logela [wolf_icon name="user" scale="1" type="normal" align="none"]10 Leku [wolf_icon name="phone" scale="1" type="normal" align="none"]948.47.50.96 - 626.92.29.29 [wolf_icon name="envelop" scale="1" type="normal" align="none"]begoanso@hotmail.com [wolf_icon name="laptop" scale="1" type="normal" align="none"]www.casaruralmartinttipi.com

[wolf_icon name="location-2" scale="1" type="normal" align="none"]Iriondoa karrika 7, Garde [wolf_icon name="home" scale="1" type="normal" align="none"]Etxe Osoa [wolf_icon name="key" scale="1" type="normal" align="none"]5 Logela [wolf_icon name="user" scale="1" type="normal" align="none"]10 Leku [wolf_icon name="phone" scale="1" type="normal" align="none"]948 922034 / 618 247253 [wolf_icon name="laptop" scale="1" type="normal" align="none"]www.casaguillen.com

[wolf_icon name="location-2" scale="1" type="normal" align="none"]K. Nagusia, 41, Burgi [wolf_icon name="key" scale="1" type="normal" align="none"]5 Logela [wolf_icon name="user" scale="1" type="normal" align="none"]10 Leku [wolf_icon name="phone" scale="1" type="normal" align="none"]676169994 [wolf_icon name="laptop" scale="1" type="normal" align="none"]http://www.casaurandi.com